Glykol

Elektrischer Betrieb

Heizkörper zu 95% mit Wasser-Glykol-Gemisch befüllen.

Der Glykolanteil darf nicht mehr als 15% des gesamten Füllvolumens ausmachen.

Als een warmtekostenverdeler voor individueel gebruik op de radiator moet worden geïnstalleerd, neem dan voordat u tot aankoop overgaat contact op met de leverancier van deze apparaten. De mogelijkheden voor deze uitbreiding kan per leverancier verschillen.